Lid Raad van Advies diverse bedrijven

Uitdaging

Raden van Bestuur en directies van zowel grote als kleine bedrijven hebben vaak behoefte aan een structureel en professioneel klankbord.

Oplossing

Een Raad van Advies is zo’n een klankbord en denkt mee over de strategische koers van een organisatie. De leden van een Raad van Advies zijn veelal zeer ervaren mensen uit het bedrijfsleven met een groot en relevant netwerk. Bij de samenstelling van een Raad van Advies wordt naast ervaring en netwerk ook gekeken naar diversiteit om expertise op alle relevante terreinen vertegenwoordigd te hebben.

Resultaat

Theo van de Kamp van Mediativity is lid van de Raad van Advies van een aantal toonaangevende bedrijven in de Nederlandse media industrie vanwege zijn uitgebreide (internationale) ervaring en netwerk, en expertise op gebieden zoals (digitale)marketing, communicatie en media(-innovatie). Daarnaast maken zijn “passion for progress”, creativiteit, lef en daadkracht hem tot een gewild lid voor Raden van Advies van adverteerders, bureaus en exploitanten.

Terug naar het overzicht